ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Menopause Academic Conference 2015 (MAC2015) หัวข้อ New Decade Horizon ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
 
 
 
 
TMS Newsletter เดือนมกราคม พ.ศ.2557
TMS Newsletter เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
TMS Newsletter เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
TMS Newsletter เดือนกันยายน พ.ศ.2555
แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคกระดูกพรุน 2553
Estrogen May Prevent Younger Menopausal Women From Strokes
 
        แต่ละคนมีอายุขัยที่แตกต่างกัน บางคนอายุยืนกว่าคนทั่ว ๆ ไป บางคนดูอ่อนเยาว์กว่าวัย บางคนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ มีภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในขณะที่เพื่อนในรุ่นเดียวกันยังคงแข็งแรง

   
        เข้าสู่วัยชราถือเป็นสัจธรรมของโลก เป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามกระบวนการธรรมชาติ คนเราเมื่อไต่ขึ้นจนถึงจุดสูงสุดก็ถึงเวลาที่จะต้องลงจากยอดเขา อยู่ที่ว่าการเดินทางขาลง จะดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือลื่นไถลลงมาอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา

   
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ.2554-2555 Thai Menopause Society (TMS)| Admin System