เชิญลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ MAC2014
 
 
 
 
TMS Newsletter เดือนมกราคม พ.ศ.2557
TMS Newsletter เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
TMS Newsletter เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
TMS Newsletter เดือนกันยายน พ.ศ.2555
แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคกระดูกพรุน 2553
Estrogen May Prevent Younger Menopausal Women From Strokes
 
        แต่ละคนมีอายุขัยที่แตกต่างกัน บางคนอายุยืนกว่าคนทั่ว ๆ ไป บางคนดูอ่อนเยาว์กว่าวัย บางคนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ มีภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในขณะที่เพื่อนในรุ่นเดียวกันยังคงแข็งแรง

   
        เข้าสู่วัยชราถือเป็นสัจธรรมของโลก เป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามกระบวนการธรรมชาติ คนเราเมื่อไต่ขึ้นจนถึงจุดสูงสุดก็ถึงเวลาที่จะต้องลงจากยอดเขา อยู่ที่ว่าการเดินทางขาลง จะดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือลื่นไถลลงมาอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา

   
 
 
ลงทะเบียนและกำหนดการประชุม Menopause Academic Conference (MAC2014)
Slide Presentation งาน MAC2013 วันพุธที่ 27-29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
รวม Slide Presentation งาน MAC2011 วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554
รวม Slide Presentation งาน MAC2011 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ.2554-2555 Thai Menopause Society (TMS)| Admin System